Меццо-тинто Сокрайшефсовета, Москва

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...